Truyền thông nói về công ty Những tin báo chí nói về công ty

Danh mục bài viết Truyền thông nói về công ty

Khát vọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch

Hai năm qua, chị Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty cổ phần Hồng Minh Landlight, đã đi khắp nơi mày mò nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ trùn quế, phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm vi sinh với khát vọng giúp người nông dân sản xuất an toàn, góp sức xử lý rác thải chăn nuôi và phế thải ở vùng nông thôn.

Phân bón hữu cơ, Chế phẩm vi sinh - Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch

Phân bón hữu cơ, Chế phẩm vi sinh - Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, đem lại nguồn thực phẩm dinh dưỡng và an toàn cho con người

Nữ giám đốc sản xuất thành công phân hữu cơ trùn quế đầu tiên

Sau nhiều năm nghiên cứu, học hỏi các mô hình sản xuất phân hữu cơ trùn quế trong nước, Bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty cổ phần Hồng Minh Landlight, sản xuất thành công sản phẩm phân hữu cơ trùn quế từ phế phẩm chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường vùng nông thôn được công nhận hợp quy chuẩn. 

Nhà máy sản xuất chuỗi sản phẩm phục vụ sản suất nông nghiệp và chăn nuôi hữu cơ.

Chị Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty cổ phần Hồng Minh Landlight, đã đi khắp nơi mày mò nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm vi sinh với khát vọng giúp người nông dân sản xuất an toàn, góp sức xử lý rác thải chăn nuôi ở vùng nông thôn.