Tin hoạt động của công ty

Danh mục bài viết Tin hoạt động của công ty

Hồng Minh Landlight - Lắng nghe để kết nối

Công ty CP Hồng Minh Landlight tham gia chương trình Cà phê doanh nhân được tổ chức thường niên tại thành phố Tuyên Quang. 

Chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho bà con nông dân - Công ty CP Hồng Minh Landlight

Công ty CP Hồng Minh Landlight chuyển giao công nghệ, kỹ thuật - Hướng dẫn sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm vi sinh Hồng Minh cho bà con nông dân.