Phân hữu cơ sinh học Hồng Minh

Cung cấp trực tiếp các chất dinh dưỡng cho cây trồng, duy trì độ phì của đất, tăng khả năng miễn dịch của cây.

DANH MỤC SẢN PHẨM