Phân hữu cơ khoáng Hồng Minh

Cung cấp hàm lượng khoáng nhằm tăng chất dinh dưỡng cho cây trồng trong giai đoạn phát triển.

DANH MỤC SẢN PHẨM