Phân hữu cơ gà Hồng Minh

Phân gà được đánh giá là có chất lượng vượt trội so với các loại phân chuồng khác. Đặc biệt là giàu Kali, khoáng chất cần thiết cho các loại cây ăn trái.

DANH MỤC SẢN PHẨM