chế phẩm vi sinh mibios-hồng minh

Phòng trừ và đặc trị các loại rầy, bọ cánh cứng, bọ chích hút, các loại sâu, các loại nấm hại cây trồng

DANH MỤC SẢN PHẨM